Η ΕΤΑΙΡΙΑ

40+ χρόνια στο χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών

Η FOROCOM είναι μια δυναµική εταιρεία που δραστηριοποιείται για περισσότερα από 40 χρόνια στο χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν την φορολογική και οργανωτική τους αναβάθμιση μέσω της εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων µε εργασίες που στηρίζονται σε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και εµπειρίες .

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Ενδεικτικό πελατολόγιο

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ