ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ & ΙΔΡΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εγκατάσταση αλλοδαπών επιχειρήσεων

Ανάληψη, διεξαγωγή και ανάλυση έρευνας αγοράς στον τομέα που προτίθεται να δραστηριοποιηθεί μια επιχείρηση. Αντικειμενικός σκοπός η παροχή πληροφοριών στη διοίκηση της επιχείρησης αναφορικά με:

  • Tον ακριβή προσδιορισμό του μεγέθους της αγοράς
  • Tην πρόβλεψη της ζήτησης για ολόκληρη την αγορά
  • Tην εκτίμηση της ζήτησης νέων αγαθών
  • Tην ανταγωνιστική θέση των προϊόντων της επιχείρησης
  • Tην ανάλυση των τοπικών δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών
  • Διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που περιλαμβάνει η ίδρυση μιας νέας επιχείρησης στην Ελλάδα αλλά και την αντιπροσώπευσή της.
  • Ανάληψη πλήρους νομικής κάλυψης των πελατών της σε συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους που καλύπτουν όλους τους τομείς.