ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εργατικά — Ασφαλιστικά θέματα

Γνωρίζοντας σε βάθος το πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο πεδίο της εργατικής, ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας απώτερος στόχος μας αποτελεί η έγκαιρη, έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση για τις σημαντικές εξελίξεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα καθημερινά στον συγκεκριμένο κλάδο και οι οποίες επηρεάζουν σε μεγάλο Βαθμό την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Εξειδικευόμαστε στον τομέα της Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής και των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διοίκησης. Προσφέρουμε ένα σύνολο σημαντικών υποστηρικτικών εργαλείων και υπηρεσιών, με απώτερο στόχο την συγκρότηση μιας ρεαλιστικής επιχειρηματικής στρατηγικής και την δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων οι οποίες θα συμβάλλουν στην υγιή ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Παροχή υπηρεσιών

Η forocom με απόλυτη γνώση των Εργασιακών και Ασφαλιστικών θεμάτων, παρέχει στους πελάτες έγκαιρη και υπεύθυνη τεκμηριωμένη πληροφόρηση, υποστήριξη και κάλυψη από την αρχή της σχέσης τους με τον εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα, από την πρόσληψη έως την απόλυση, προσφέροντας πλήρη και εμπεριστατωμένη υποδειγματική συμπλήρωση εντύπων με σωστά στοιχεία για τους εργαζομένους. Θα έχετε τη δυνατότητα να έχετε υποστήριξη για:

  • Ιδιωτικές συμβάσεις με εργαζομένους
  • Προσλήψεις
  • Απολύσεις
  • Αποχωρήσεις
  • Αποζημιώσεις

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Συνταξιοδοτικών Μελετών

Στόχος της εταιρείας μας είναι αφενός να παρέχουμε την υπηρεσία αυτή υπεύθυνα, γραπτά και τεκμηριωμένα με αναλυτικά στοιχεία τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για την έκδοση της σύνταξης, αφετέρου να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να πληροφορηθεί για τον καταλληλότερο χρονικό προσδιορισμό κατάθεσης των δικαιολογητικών του, σχετικά με τη συνταξιοδότηση του. Είμαστε πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε και να σας υποστηρίξουμε με κατάλληλες πληροφορίες, εφόσον μας το ζητήσετε, και στα μετέπειτα στάδια της διαδικασίας μέχρι και την έκδοση της σύνταξης